อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลาตั้งเเต่ 08.30 น. เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (โครงการหลวงน้ำเเขว่ง) จัดกิจกรรม ”สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตำบลเมืองลี ณ ฝายชะลอน้ำทุ่งน่าน
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน โดยมี นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี, พนักงานข้าราชการ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เเละนายศฤงคาร ใจทา นายก อบต.นาทะนุง, นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผอ.โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี, จิตอาสาพระราชทาน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก, อุทยานเเห่งชาติศรีน่าน,หน่วยจัดการต้นน้ำเมืองลี, นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี, เยาวชนเเละประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหมด จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม