อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีเเละวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม”โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ม.1 – ม. 7″ โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางกุณลดา ศิรปภัชมงคล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พนักงานส่วนตำบลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านาคา ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน