อบต.เมืองลี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี เเละโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลาตั้งเเต่ 08.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี เเละโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานเปิดกิจกรรมได้กล่าวโอวาทเเละให้กำลังใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเเละประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เเละร่วมกันสำรวจเเละกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใช้มาตราการ 3 ก. 5 ป. 1 ข.