อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาสในสังคม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาสในสังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยมีนายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นประธานเปิดกิจกรรม