อบต.เมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ”โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน “ โดยมีนายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางกุณลดา ศิรปภัชมงคล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, พนักงานส่วนตำบลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดนาคา ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน