ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประธานในการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี คณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เเละพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี