องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันสุทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายคุณาสิน ฐานะ นายกอบต.เมืองลี,คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด”ณ อาคารผาจิก โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ.นาหมื่น จ.น่าน