องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้จัดกิจกรรม “ โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า “
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมี นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานในพิธี และ นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการเเละพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พร้อมด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภา,จิตอาสาพระราชทาน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, เเละเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม