องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชนนี เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชนนี เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “
ณ ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมี นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานในพิธี และ นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี คณะผู้บริหาร และพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรม