องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้พัฒนาเส้นทางป่านันทนาการ บ้านน้ำอูน-บ้านวังน้ำเย็น ตำบลเมืองลี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ร่วมกับผู้นำชุมชน, สมาชิกสภา, เเละอาสา ได้สำรวจเเละพัฒนาเตรียมความพร้อมเส้นทางป่านันทนาการ บ้านน้ำอูน-บ้านวังน้ำเย็น ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร