องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ร่วมกับเยาวชนเมืองลีอาสาพัฒนา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.เมืองลี เด็กเยาวชน ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลเมืองลี เพื่อเตรียมการต้อนรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ขอขอบคุณทีมบริหาร,ท่านปลัดสำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา ,กู้ชีพกู้ภัยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านและน้องๆเยาวชนตำบลเมืองลีและตำบลปิงหลวงที่ร่วมด้วยช่วยกันทาสีสะพานนาคา,นาหมอ,วังน้ำเย็นและทาสีรั้ว อบต.เมืองลี จนสำเร็จ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้