องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมฟื้นฟูทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์รุ่น 2 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ส่งบุคลากรในสังกัด ทีมกู้ชีพกู้ภัย เขาร่วมฝึกอบรมฟื้นฟูทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์รุ่น 2 ประจำปี 2565 จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน