องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day

ในวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นำโดย นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นายวีระ เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และน้องๆศพด.ตำบลเมืองลี, รร.บ้านนาคา , รร.อนุบาลเมืองลี ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยมีการจัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนสายหลักและสายรอง รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร