องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองลี

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยการนำของนายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 ผู้นำชุมชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย โดยการนำของนายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองลี เช่น น้ำตกนางกวัก น้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว น้ำตกวังพะง่าง อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว เป็นต้น ให้มีความสะดวก สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน ณ แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลเมืองลี เพื่อนำร่องเมืองลี-ปิงหลวง พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่โซนน่านใต้