องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2565

นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีพร้อมทีมผู้บริหาร ประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับมอบโอวาทและนโยบายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2526 เวลา 09.00. น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี