ที่พักในตำบลเมืองลี

บูรพาฟาร์ม

ประเภทที่พัก: เเคมป์

ราคา – นอนเต็นท์ของทางที่พัก เริ่มต้นคนละ 200 บาท
– นำมาเอง 150 บาท

เบอร์โทรศัพท์ :  097-931-7238, 061-562-4207

Facebook : บูรพาฟาร์ม (https://www.facebook.com/Burapha2522)