อบต.เมืองลี สนับสนุนงบประมาณส่งนักกีฬาตัวเเทนชาวตำบลเมืองลี เข้าร่วมเเข่งขันอำเภอนาหมื่นคัพ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้สนับสนุนงบประมาณส่งนักกีฬาฟุตบอลเป็นตัวแทนตำบลเมืองลีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอำเภอนาหมื่นคัพ ประจำปี พ.ศ.2565

ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อ.นาหมื่น จ.น่าน