สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องวงจรชีวิตยุงลาย, โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เเละมาตราฐานป้องกัน 3 เก็บ 3 โรค

สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องวงจรชีวิตยุงลาย, โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เเละมาตราฐานป้องกัน 3 เก็บ 3 โรค