ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

20210324_110858