ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน

20210507_062425