ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน ๗๓-๐๐๑ บ้านนาคา-น้ำแขว่ง ระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

20210506_070659