ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นน.ถ.๗๓-๐๐๒ บ้านนาคา-บ้านน้ำแขว่ง ระยะทาง ๑,๖๕๘ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210506_051210