ราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ๗๓-๐๐๒ บ้านนาคา-บ้านน้ำแขว่ง ระยะทาง ๑,๖๕๘ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210506_051836