ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) สายนาทะนุงนาคา,สายนาคา-น้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี

ปปช01

 

รวมปร4

 

รวมปร5

 

ปร6

 

ปปช01 รวมปร4 รวมปร5 ปร6