ทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.เมืองลี ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมและอบรมแนวทางการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.เมืองลี ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมและอบรมแนวทางการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหมื่น