องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จังหวัดน่าน

เมนูหลัก

บุคลากร

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว

ความคิดเห็นประชาชนตำบลเมืองลี

อยากให้ อบต.เมืองลี พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
101 votes

Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

31 พฤษภาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนาหมอ-วังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤษภาคม 2566 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 เมษายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
31 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม 2566
27 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องขยายเวลาการพิจารณาการประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
9 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

ภาพกิจกรรม

ระบบงานสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เมืองลี

เว็บบอร์ด

นายคุณาสิน  ฐานะ
นายก อบต.เมืองลี
สายด่วน 080-857-7545

นายวีระ  เขื่อนคำ
ปลัด อบต.เมืองลี
สายด่วน 095-695-2821

หนังสือราชการ

งานบริการ

สถิติผู้เยี่ยมชม

53942
Visit Today : 14
Visit Yesterday : 0
This Month : 14
This Year : 9158
Total Visit : 53942
Who's Online : 1