องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จังหวัดน่าน

เมนูหลัก

บุคลากร

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว

ความคิดเห็นประชาชนตำบลเมืองลี

อยากให้ อบต.เมืองลี พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
14 votes

Login

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565

อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เเละเพิ่มพูนทักษะในการดูเเลสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ เเละบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหลัก 5 อ.

อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เเละเพิ่มพูนทักษะในการดูเเลสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ เเละบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหลัก 5 อ.

อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละประชาธิปไตย

อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละประชาธิปไตย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565

อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพชุมชน (การทำไข่เค็มใบเตย)

อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพชุมชน (การทำไข่เค็มใบเตย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

นายคุณาสิน  ฐานะ
นายก อบต.เมืองลี
สายด่วน 080-857-7545

นายวีระ  เขื่อนคำ
ปลัด อบต.เมืองลี
สายด่วน 095-695-2821

หนังสือราชการ

งานบริการ

สถิติผู้เยี่ยมชม

42965
Visit Today : 10
Visit Yesterday : 14
This Month : 38
This Year : 5034
Total Visit : 42965
Who's Online : 1