พิธีตั้งเสาศาลหลักเมือง เมืองลี

พิธีตั้งเสาศาลหลักเมือง เมืองลี
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566
ศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวตำบลเมืองลี ร่วมกันดำเนินการจัดพิธีตั้งเสาศาลหลักเมือง เมืองลี โดยมีนางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ได้ให้เกียรติมาเป็นเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งนี้ นายคุณาสิน ฐานะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นายจำนน คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี พร้อมด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี, นายธนวัฒน์ อุดแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขต อ.นาหมื่น, นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะฯ, นายศฤงคาร ใจทา นายก อบต.นาทะนุง พร้อมคณะฯ, นายประดิษฐ์ ปิ่นชัยพัฒน์ นายก อบต.ปิงหลวง พร้อมคณะฯ เเละประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ฯ ณ ศาลหลักเมือง เมืองลี