อบต.เมืองลี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหมื่น ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานให้ชุมชนเเละเยาวชนตำบลเมืองลี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566
เวลา 08.30 เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหมื่น ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานให้ชุมชนเเละเยาวชนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลีใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง ถูกวิธี ปลอดภัย เเละเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตเเละทรัพย์สินจากการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ในการนี้ นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายวุฒิชัย มีสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาหมื่น กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, คณะเจ้าหน้าที่ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เเละผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง) อ.นาหมื่น จ.น่าน

ดูรูปเพิ่มเติม (คลิ๊กที่นี้…)