อบต.เมืองลี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละประชาธิปไตย ประจำปี 2566

มื่อวันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 08.30 น.
สำนักปลัด อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละประชาธิปไตย ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
ในการนี้นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางสาวปรีญกาญ อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เมืองลี กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี คุณกันจน เตชนันท์ ได้มาเป็นวิทยากรสำหรับกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง) อ.นาหมื่น จ.น่าน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม (คลิ๊กที่นี้…)