อบต.เมืองลี จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้พิธีกรระดับตำบล

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้พิธีกรระดับตำบล ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด เเละทำหน้าที่พิธีกรในงานพิธีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เเละมีหลักการ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย การเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางกุณลดา ศิลปภัสมงคล ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.เมืองลี กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี, นายบรรเจิด ศรีแก้ว ประธานชมรมพิธีกรตำบลเมืองลี เเละสมาชิกชมรมพิธีกรตำบลเมืองลี เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง) อ.นาหมื่น จ.น่าน
เเละขอขอบคุณ คุณธีรพงศ์ สารเถื่อนแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้