อบต.เมืองลี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2566
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เเละผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…

ดูเพิ่มเติม