อบต.เมืองลี เปิดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำกัดเซาะลำเหมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นางสุคนทิพย์ ระงับพิษ สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.2, นายอริญชัย ปันเสาร์ สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.7, นายวรินธร จินะเเปง ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2, นายภาณุวัฒน์ ตันธนวรกุล ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7 เเละประชาชนที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ประชาชนในพื้นที่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 เเละบ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำกัดเซาะลำเหมือง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำเกษตรกรรม จึงได้เปิดประชุมเพื่อหาเเนวทางแก้ไขต่อไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน