อบต.เมืองลี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เเละกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ เเละสร้างนิสัย)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เเละกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ เเละสร้างนิสัย) ขึ้นเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณ อบต.เมืองลี ให้สะอาด ปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
การนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายกอบต.เมืองลี ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี กล่าวรายงาน เเละคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ได้เข้าร่วมในครั้งนี้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน