อบต.เมืองลี จัดประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำเดือน มกราคม เพื่อเป็นการหารือในงานปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี