อบต.เมืองลี ได้จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

อบต.เมืองลี ได้จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยการตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 1 จุด หน้าอบต.เมืองลี ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ระหว่างวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (7 วันอันตราย) และ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ตลอดจนเพื่อการทำงานร่วมกัน แบบบูรณาการทุกส่วนราชการ ในการให้บริการประชาชนโดยมีสมาชิก อปพร. ให้บริการ ณ จุดบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง