ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 โดยมีนายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประธานในการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี คณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เเละพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี