อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละประชาธิปไตย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลาตั้งเเต่ 09.30 น. เป็นต้นไป
อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักให้กับบุคลากรในหน่วยงานพึงปฎิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี ประธานในกิจกรรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี, ข้าราชการเเละพนักงาน อบต.เมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี