องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานอบต.เมืองลี เเละพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป ในวาระครบรอบ 23 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นำโดย นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พร้อมคณะผู้บริหาร ,พ่อเสวียน ปันติ อดีตนายกอบต.เมืองลี นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นายวีระเขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดพิธีทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในวาระครบรอบ 23 ปี ร่วมทั้งได้ทำพิธีเบิกเนตร พระพุทธรูปใหม่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยการจัดเตรียมครั้งนี้ได้อยู่ในภายใต้มาตราการป้องกันการเเพร่ระบาด โควิด-19