ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • กลุ่มแหนมเเม่บ้านเกษตรกรเมืองลี
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

 

ผู้ประกอบการ  : กลุ่มแหนมเเม่บ้านเกษตรกรเมืองลี

ที่อยู่สถานประกอบการ  :   หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :  อาหาร

เบอร์โทร  :  060-268-0642

 

 


  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมั่นคงตำบลเมืองลี 
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

 

ผู้ประกอบการ  : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมั่นคงตำบลเมืองลี 

ที่อยู่สถานประกอบการ  :   หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :  อาหาร

เบอร์โทร  :  080-245-3463

Facebook : มะเเข่นหอมเมืองลี

Line : veevy800


  • กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านน้ำเเขว่ง
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

 

ผู้ประกอบการ  : กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านน้ำเเขว่ง

ที่อยู่สถานประกอบการ  :   หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :  อาหาร

เบอร์โทร  :  080-498-9269


  • กลุ่มจักสารตำบลเมืองลี 
previous arrownext arrow
Slider

ผู้ประกอบการ  : กลุ่มจักสารตำบลเมืองลี

ที่อยู่สถานประกอบการ  :   หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :  เครื่องจักสาร