การประชุมเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ฯ

การประชุมเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ฯ ชี้แจงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2560 (อุทยานแห่งชาติขุนสถาน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี