ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะมาฝึกงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี